Solenergi

solenergi og solceller
Solen er ikke bare nyttig, når vi nyder den på stranden en dejlig sommerdag, eller når vores planter skal bruge den til fotosyntese. Faktisk så er solens stråler så stærke, at selv om vinteren, hvor alt ellers synes koldt, er energien fra solen så stærk, at den kan udnyttes til opvarmning af huse og vand eller til elektricitet. Solenergi er en af de mest effektive former for vedvarende energi, fordi man udnytter en af naturens mest kraftfulde ressourcer. Den energi, der kommer fra solen svarer til over 6.000 gange så meget som det totale energiforbrug i hele verden. Problemet er bare at få udnyttet denne kæmpe ressource korrekt.

Solenergi som vigtig vedvarende energikilde

Mens vi er i fuld gang med at tømme verdens depoter af energiressourcer, olie, kul og brændstof, omfatter solens energi en enorm energikapacitet. Derfor er flere og flere lande begyndt at satse på solen, som en vigtig kilde til energi.

Dette er også sket i takt med, at der er kommet større og større fokus på den globale opvarmning, der er forårsaget af det kæmpemæssige udslip af CO2. Solenergi er CO2-neutral, og en af de reneste former for energiproduktion vi har. Derfor er det jo også oplagt at sætte fokus på denne gode energi kilde. Noget vi har forsket i, i rigtig mange år.

Faktisk så er energiproduktion fra solen mere end 100-doblet igennem de seneste 20 år, mens investeringer i solenergi-teknologi er kraftigt stigende. Investerer man i solenergi, kan det på sigt svare sig økonomisk, og samtidig sikrer man sig en ren og bæredygtig energikilde.

To måder at udnytte og udvinde solenergi

Den mest udbredte måde at udvinde energi fra solen på er solvarmeanlæg, eller som du måske kender dem bedre som, solfangere. Har du set nogle mærkelige, sorte glasplader på din nabos tag og undret dig over, hvad det mon kunne være? Som svar på dette spørgsmål, er det højst sandsynligt solceller. Solfangere er væskefyldte solvarmepaneler, der forvandler solens stråler til varmeenergi. Har din nabo investeret i et solvarmeanlæg, kan han med god samvittighed tage lange, varme bade og fyre godt op for varmen i den kolde vintertid. Den varmenergi, der udvindes fra solen – via solfangere er nok til at sørge for varmt vand til hele husstandens forbrug, samtidig med at det kan bruges til opvarmning af hele huset. Vi skal så bare blive bedre til at udnytte denne energi.

En nyere og mere avanceret måde at udnytte solen stråler på, er solceller. Med solceller er det muligt at producere elektricitet ved hjælp af lys fra solen. Solceller er gode i et land som Danmark, fordi det er lyset og ikke strålerne fra solen, der aktiverer solcellen og generer energien. Det vil sige at selv om det skulle være en kold og overskyet vinterdag, kan energi fra solen udnyttes. Solceller bruges i lige fra ure, til lommelygter, til sommerhuse eller større byggerier. Teknologien er i stødt udvikling, og solceller bliver dag for dag mere udbredt over hele verden.

Vi ser også flere og flere eksempler på kæmpe solcelle anlæg der opsættes rundt om i verden. Her i Danmark har vi fornyeligt får et stort anlægs sat her i Nordjylland ved Dronninglund, som levere energi til flere tusinde husstande. Det vil være rigtig fint hvis der var mulighed for at få flere af disse anlæg opsat rundt omkring.

Brugen af solceller i Danmark

Solceller – hvor effektive er de lige nu?

Desværre er et almindelige solcelleanlæg nærmest lige så ineffektive i dag, som da vi først begyndt at opsætte dem for en del år siden. Selvom der er sket fremskridt, har der aldrig været det gennembrud vi har håbet på. Typisk bruger vi enkeltlags-silicium-solceller til vores solceller, og disse har en effektivitetsgrænse på omkring par og 30 procent. Dette skyldes at denne type af solceller kun bruge kan gøre brug af en del af vores farve spektrum. Alt lys uden for dette farve spektrum går tabt og bliver slet ikke brugt. Dette er med til at gøre den nuværende solcelle teknologi ret ineffektiv.
Dog forskes der stadig meget i andre typer af solceller, men for det meste bliver produktions omkostningerne for høje, til at det vil kunne betale sig med disse speciel solceller.
Men mon ikke der inden for de næste 4-6 år kommer en teknologi som gør solcellerne billige at producere, og samtidig giver en noget højere effektivitet end de par og 30.

Uden solens energi ville jorden ikke eksistere på samme måde som den gør i dag. Det er solenergi, der gør planter i stand til at lave fotosyntese og det er solenergi, der varmer planeten op, og det er således solenergi, der sørger for at liv på jorden er muligt. Der er god grund til at udnytte solen som den kæmpemæssige energikilde den er, og med moderne tiders teknologiske udvikling er der gode muligheder for at udvinde og udnytte solenergi. Solceller og solvarmeanlæg er gode eksempler herpå.